روز: مارس 30, 2019

درمان اختلال وسواس

درمان اختلال وسواس آیا راه های درمان اختلال وسواس را می شناسید؟ وسواس فکری به تکرار و مرور غیرارادی افکار زائد و ناکارآمد می باشد. در اکثر مواقع خود فرد نسبت به نامناسب بودن این افکار آگاه می باشد، اما قدرت و توانایی مهار و دور کردن این افکار را ندارد. انواع وسواس فکری علل متفاوتی ممکن […]

ادامه مطلب