روز: مارس 31, 2019

درمان ژنیکوماستی

درمان ژنیکوماستی ژنیکوماستی  به بزرگی سینه در آقایان گفته می شود . گاهی یکطرفه و گاهی دو طرفه می باشد . میزان شیوع ژنیکوماستی حدود ۳۲ الی ۴۲ درصد می باشد . با مطالعات صورت گرفته میزان شبوغ ژنیکوماستی در بین نوجوان تا ۶۵ درصد اعلام شده است. در ۲۵ تا ۷۵ درصد از بیماران […]

ادامه مطلب