روز: ژوئن 1, 2019

انتقاد پذیری

انتقاد پذیری چقدر انتقاد پذیری دارید؟ چه واکنشی در قبال انتقادهای اطرافیان خود دارید؟ به نظر شما چه میزان از انتقاد پذیری مفید است؟ شاید انتقاد پذیری در ذهن بسیاری از ما مقوله ای سخت و غیرقابل هضم باشد. اکثر ما انسان ها در قبال انتقاد اطرافیان، واکنش هایی مانند: –         جبهه گرفتن –         احساس ناراحتی –         پرخاشگری و تندخویی از خود […]

ادامه مطلب