برچسب: دکتر علی کربلائی روانپزشک خوب در تهران

انتقاد پذیری

انتقاد پذیری چقدر انتقاد پذیری دارید؟ چه واکنشی در قبال انتقادهای اطرافیان خود دارید؟ به نظر شما چه میزان از انتقاد پذیری مفید است؟ شاید انتقاد پذیری در ذهن بسیاری از ما مقوله ای سخت و غیرقابل هضم باشد. اکثر ما انسان ها در قبال انتقاد اطرافیان، واکنش هایی مانند: –         جبهه گرفتن –         احساس ناراحتی –         پرخاشگری و تندخویی از خود […]

ادامه مطلب

درمان اختلال وسواس

درمان اختلال وسواس آیا راه های درمان اختلال وسواس را می شناسید؟ وسواس فکری به تکرار و مرور غیرارادی افکار زائد و ناکارآمد می باشد. در اکثر مواقع خود فرد نسبت به نامناسب بودن این افکار آگاه می باشد، اما قدرت و توانایی مهار و دور کردن این افکار را ندارد. انواع وسواس فکری علل متفاوتی ممکن […]

ادامه مطلب